ประตูยืด แผงกั้น แผงกั้นยืด แผงกั้นจราจร Folding gate decorative parts คุณเลือกได้

Pattern เฟรมใน ของประตูยืด แผงกั้น แผงกั้นยืด แผงกั้นจราจร โฟลดิ้งเกท ที่ บริษัท โฟลดิ้ง เกท จำกัด นำเสนอเบื้องต้นให้ลูกค้าเลือกออกแบบประตูยืด และแผงกั้นให้สวยงามเหมาะสมกับสถานที่ของลูกค้า อาทิเช่น ออกแบบเป็นประตูรั้วโรงงาน ออกแบบประตูยืดสแตนเลส แผงกั้นยืดสแตนเลส กั้นโซนโรงงาน ออกแบบแผงกั้นหน้าสำนักงาน  ออกแบบแผงกั้นโชว์รูมและศูนย์บริการรถ ออกแบบแผงกั้น Drive-Through ออกแบบแผงกั้นจราจร

โดยประตูยืดและแผงกั้น ของโฟลดิ้งเกท ออกแบบให้มีระยะเปิด-ปิด ระยะยืด หด ตามที่ลูกค้าต้องการได้โดยสะดวกกับการใช้งาน

  1. Diamond inside

ประตูยืดสแตนเลส

2. Circle inside

ประตูยืดหด

3. X inside

ประตูโรงงาน

4. Pattern ครอบเฟรมบน ของ ประตูยืด แผงกั้น แผงกั้นยืด แผงกั้นจราจร โฟลดิ้ง เกท

ฝาครอบแผงกั้นจราจร ครอบแผงกั้นยืดหดครอบแผงกั้นยืดครอบแผงกั้นยืดหดได้ครอบประตูยืด  ครอบประตูยืดสแตนเลส  ครอบเฟรมประตูยืดครอบเฟรมประตูโรงงาน

5. Pattern ครอบล้อ และล้อ ของ ประตูยืด แผงกั้น แผงกั้นยืด  แผงกั้นจราจร โฟลดิ้ง เกท

ครอบล้อแผงกั้นจราจรครอบล้อแผงกั้นครอบล้อประตูยืดครอบล้อประตูยืดหด ล้อแผงกั้น ล้อแผงกั้นยืดล้อประตูยืด

One Response to “ประตูยืด แผงกั้น แผงกั้นยืด แผงกั้นจราจร Folding gate decorative parts คุณเลือกได้”

  1. อภิชาติ

    ขอใบเสนอรคาแผงกั้นจราจรชนิดยืดหดได้ สแตนเลส 5.00ม.1ชุด 8.70ม.1ชุด

    Reply

ฝากข้อความตอบกลับ