โครงการงานติดตั้ง แผงกั้น แผงกั้นยืด โฟลดิ้งเกทแมนวล ปี 2558-2561

โครงการงานติดตั้ง แผงกั้น แผงกั้นยืด โฟลดิ้งเกทแมนวล ปี 2558-2561                                 a ประตู แผงกั้น แผงกั้นยืด โฟลดิ้งเกทแบบแมนวล คือประตูประเภทพิเศษที่ออกแบบใช้ได้กับ ประตูโรงงาน ประตูรั้ว โรงงานประตูรั้ว รั้วยืด ประตูยืด ประตูเลื่อนพับ ประตูเลื่อน ประตูหีบเพลง ประตูสแตนเลส แผงกั้น ได้รับการออกแบบให้ควบคุมทางเข้า-ออก ของ โรงงาน สำนักงาน โชว์รูมต่างๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานที่สำคัญอื่นๆ ที่มุ่งเน้นความสำคัญ 6 ประการ คือ แผงกั้น แผงกั้นยืด มั่นคงแข็งแรงและป้องกันการบุกรุกของยานพาหนะ สามารถป้องกันการบุกรุกของยานพาหนะได้อย่างปลอดภัย ด้วยโครงสร้าง … ต่อไป