ประตูยืดโรงงาน SCG น้ำพอง

ประตูยืดโรงงาน SCG น้ำพอง สำหรับ ประตูโรงงาน โฟลดิ้งเกท รุ่น FG-PRON2X304 ความสูง 1.6 เมตร ยาว 6 เมตร ประตูยืดโรงงานอัตโนมัติ    

ประตูโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ประตูโรงงาน ประตูโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประตูโรงงาน สแตนเลส ยืดพับหดได้ รุ่น FG-XLY706-304 สูง 1.5เมตร แบบอัตโนมัติ โทร 02 9843525 “ผลิตในไทย”    

ประตูโรงงาน เหมราช

ประตูโรงงาน เหมราช บจก.โฟลดิ้งเกท ผลิตโดย บจก.โฟลดิ้งเกท รุ่น FG-R2X-304 สูง 1.60 เมตร ประตูโรงงานแบบอัตโนมัติ วิ่งบนรางคู่

ประตูโรงงาน สิงห์ เบเวอรเรส

ประตูโรงงาน สิงห์ เบเวอรเรส โฟลดิ้งเกท รุ่น FG-XLY706-304 ความสูง 1.80เมตร ยาว 12.50เมตร จำนวน 2 ตัว เคลื่อนที่บนรางคู่ ใช้รีโมทควบคุมการทำงาร (Auto) มีอุโมงค์เก็บประตูตอนพับเก็บ