ประตูยืด แผงกั้น แผงกั้นยืด แผงกั้นจราจร Folding gate decorative parts คุณเลือกได้

Pattern เฟรมใน ของประตูยืด แผงกั้น แผงกั้นยืด แผงกั้นจราจร โฟลดิ้งเกท ที่ บริษัท โฟลดิ้ง เกท จำกัด นำเสนอเบื้องต้นให้ลูกค้าเลือกออกแบบประตูยืด และแผงกั้นให้สวยงามเหมาะสมกับสถานที่ของลูกค้า อาทิเช่น ออกแบบเป็นประตูรั้วโรงงาน ออกแบบประตูยืดสแตนเลส แผงกั้นยืดสแตนเลส กั้นโซนโรงงาน ออกแบบแผงกั้นหน้าสำนักงาน  ออกแบบแผงกั้นโชว์รูมและศูนย์บริการรถ ออกแบบแผงกั้น Drive-Through ออกแบบแผงกั้นจราจร โดยประตูยืดและแผงกั้น ของโฟลดิ้งเกท ออกแบบให้มีระยะเปิด-ปิด ระยะยืด หด ตามที่ลูกค้าต้องการได้โดยสะดวกกับการใช้งาน Diamond inside 2. Circle inside 3. X inside 4. Pattern ครอบเฟรมบน ของ … ต่อไป