ประตูรั้วเลื่อนพับอัตโนมัติ มหาวิทยาราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

Foldinggate มรภ.สมเด็จเจ้าพระยาFoldinggate มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา1 Foldinggate มรภ.สมเด็จเจ้าพระยา2

ประตูรั้วเลื่อนพับอัตโนมัติ โฟลดิ้งเกท FG-XLY-705 สูง 1.20 เมตร เคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ บังคับด้วยรีโมท วิ่งบนรางคู่ ทำด้วยสแตนเลส มีความแข็งแรงคงทน

ฝากข้อความตอบกลับ