ประตูรั้วยืด บิซิเนส ซีทีเอส (BCTS)

 

ประตูยืด โฟลดิ้งเกท-resize ประตูรั้วยืด

ประตูรั้วยืด สำหรับ ประตูโรงงาน ทำด้วยสแตนเลส 304 รุ่น R2X ความสูง 1.80 เมตร มีแผ่นบังตาสูง 40 ซม. วิ่งรางคู่ เคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์

ควบคุมการใช้งานด้วยรีโมท

ฝากข้อความตอบกลับ